Lorem ipsum dolor sit
amet qonsectetur

Címlap

MINŐSÉGI ÉPÍTÉSZET

A szép, egészséges környezet társadalmi örömforrás. Az építész helyet és szellemet teremt, így lesz a természeti és épített környezet a nemzeti kultúra szerves része. Az épületek, a közterek, a települések és a természeti környezet együttesen alkotják azt a kulturális tájat, amely közös nemzeti értékünk.
Az építészet három alapköve hagyományosan a hasznosság, a tartósság és a szépség. Ezek ma is érvényes fogalmak, még ha az egyes korok megközelítései új dimenziókat adtak is nekik. Ma a hasznosság magában foglalja a funkcionalitást, a célszerűséget és az erőforrások hatékony felhasználását. A tartósság mára az épületek időtállóságán túl az ökológiai és gazdasági fenntarthatóságát is jelenti. A Nemzeti Építészetpolitikában különös hangsúlyt kapott az anyagi, szellemi és természeti erőforrások gondos használata, a jövő nemzedékek iránt érzett felelősség.

 

LAKÓHELY

A Kárpát-medence természet adta és ember alkotta értékeinek ápolása és megóvása fontos feladatunk. Az építészet ezért közérdek, azaz minden ember közös ügye, valamint minőség, kötelesség és felelősség is egyben. Az építészet túlmutat az építésen, mert a települések és az épületegyüttesek szellemi, esztétikai, s humán értékek hordozói is, ezzel alapvetően befolyásolják érzelmeinket, mindennapi társadalmi együttműködésünk színvonalát és hangulatát. Lakóhelyünk kiválasztásakor a családi, szociális és munkahelyi adottságaink mellett számos egyéb körülményt is vizsgálni szükséges. A családi ház megjelenését a környezeti hatások mellett nagyban befolyásolja a helyi szabályozási környezet is, ezért az építési telek kiválasztása előtt érdemes helyi építész tanácsát kérni.

 

MINTATERV

A mintatervek magyarországi megjelenésének több mint 100 éves hagyománya van. A mintaterv-ciklusok megvalósult házai jelentős mértékben meghatározták az adott település, sok esetben a tájegység arculatát. A mintatervek az elérhető legkorszerűbb építőanyagokat, építési technológiákat alkalmazzák és igyekeznek kielégíteni a kor társadalmának térszervezéssel, esztétikával kapcsolatos elvárásait. A mintatervek kiemelt szerepe, hogy biztosítsák a korszakra jellemző családmodellek számára a szükséges életteret, a magyar családok gyarapodásának környezeti feltételeit.

 

TERVADAPTÁCIÓ

A mintatervek révén az építkezni vágyó magyar családok hiteles iránymutatást kapnak a tervezett épület részletes építési és fenntartási költségeiről. A letölthető terveket helyi adaptáló építészek alakítják a család telkéhez, biztosítva ezzel a helyi szabályozásnak való megfeleltetést, a táji építészeti jellegek beépítését, a helyi kultúra életben tartását. A Nemzeti Mintaterv Katalógus a 2016-ban megalkotott településkép-védelmi szabályozás szemléletformáló szerepével összhangban áll, a tervek a helyi építészeti adaptációval a Településképi Arculati Kézikönyvekben meghatározott minőségi elvárásoknak megfelelően kerülnek megépítésre.
A terv adaptációt végző helyi építész kiválasztásában segítséget nyújt a Magyar Építész Kamara által vezetett online építész névjegyzék. Itt akár település szerinti keresés alapján megtalálhatók az aktív státusszal rendelkező helyi szakemberek.

 

KIVITELEZÉS

Az építészet alakítja a közízlést, hat a közérzetre és formálja a kultúrát, ebből a szempontból rendkívül fontos társadalmi kohéziós erővel bír. A közösség érdeke az azonos ráfordítással elérhető legjobb építési minőség.
Kivitelezés során meg kell teremteni annak feltételét, hogy az adaptált terv szellemi és fizikai értékei az építés során a lehető legteljesebben megvalósulhassanak. Törekedni kell arra, hogy építés csak az adaptációt követően, megfelelő szinten kidolgozott műszaki kiviteli tervek alapján történhessen.